Download

File Information

Share/Embed Options

File Stats

da aazade shama – Playlist da aazade shama – Playlist

Share/Embed Options

btn_download_new

Your download will start momentarily. If it doesn't, click here to try again.

Folder File List:

da aazade shama.mp3
da dashte lyale shaheedan…
kabal shawm ma.mp3
dasht e lyele.mp3
laka yow gul.mp3
mujahid yam.mp3
nan me yaad de ge.mp3
pa kalak iemaan mey.mp3
sam safa aamal kawa.mp3
tolege tor.mp3
wahshat ghama le na she.m…
zamir mey hamas e inqilab…